Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skoledagen

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

 

En normal skoledags forløb


Som udgangspunkt er det de enkelte team selv, der tilrettelægger skoledagens forløb både med hensyn til:

 • ringetider
 • hvordan perioder med projektopgaver og tværfaglig undervisning organiseres
 • om undervisningen samles i større moduler, sådan at antallet af fag pr. dag begrænses mv.

 

Skoledagens moduler og ringetider
 

1. modul kl. 08.00-09.30
Pause kl. 09.30-10.00
2. modul kl. 10.00-11.30
Spisning kl. 11.30-11.40
Pause kl. 11.40-12.10
3. modul kl. 12.10-12.55
4. modul kl. 12.55-13.40
5. modul  kl. 13.45-14.30
6. modul  kl. 14.30-15.15
7. modul  kl. 15.15-16.00

 

 

Faste tilbagevendende begivenheder
 

Første skoledag efter sommerferien har alle elever bortset fra børnehaveklasserne deres klasselærer i de første 2 lektioner. Derefter følger klasserne deres normale skema.

Fredag inden efterårsferien deltager skolen i Skolernes Motionsdag. Motionsløbet er delt i 2 grupper. Torsdag aften er der motionsløb for 7., 8. og 9. klasserne. Fredag er motionsløbet for bh. kl. – 6. kl.

Sidste fredag i november holder skolen Juleklippedag. Her bydes forældre og bedsteforældre velkommen til at deltage i løbet af dagen.

Den sidste dag før juleferien har alle elever deres klasselærer - dels med afslutning i klassen, dels afslutning for alle.

Den sidste dag før elevernes sommerferie har alle deres klasselærer – dels med afslutning i klassen, dels fælles afslutning for alle. 

 

Skolens samværsregler

På Filstedvejens Skole skal alle have det rart!
 

Det betyder, at alle skal:

 • Tale ordentligt til hinanden (børn og voksne)
 • Bruge ord, der ikke er nedsættende og sårer eller støder
 • Undgå provokerende eller krænkende kropssprog
 • Vise hensyn til hinanden

  

Når det ringer ind, går du til din klasse.
I frikvartererne har du disse muligheder:

 • Indendørs kan du hygge dig med dine kammerater, hvis det foregår stilfærdigt.
 • Du kan være i skolegården og på sportspladsen, dér må du larme og løbe.

 

Desuden er der nogle andre ting, du skal huske

 • Elever må ikke forlade skolens område
 • Det er forbudt at mobbe.
 • Boldspil foregår udendørs. Hvis bolden skal hentes på taget, skal du have tilladelse af en voksen på skolen.
 • Sneboldkastning foregår på sportspladsen.
 • Skolen er mobilfri skole. Det betyder, at elevernes mobiltelefoner indsamles og låses inde ved skoledagens begyndelse, og udleveres ved skoledagens afslutning.
 • Pas godt på skolens inventar og bygninger.
 • Hjælp hinanden med at holde orden.
 • Der må ikke ryges på Filstedvejens Skole. Det gælder hele skolens område.

 

Husk også de regler, der specielt gælder for dit alrum.