MENU
Aula_close Layer 1

Skoledagen

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

 

En normal skoledags forløb

Som udgangspunkt er det de enkelte team selv, der tilrettelægger skoledagens forløb både med hensyn til:

 • ringetider
 • hvordan perioder med projektopgaver og tværfaglig undervisning organiseres
 • om undervisningen samles i større moduler, sådan at antallet af fag pr. dag begrænses mv.

 

Skoledagen

 

1. modul         kl. 08.00 – 09.30

Pause              kl. 09.30– 10.00

2. modul         kl.10.00 – 11.30

Spisning         kl. 11. 30 – 11.40

Pause             kl. 11.40 – 12.10

3. modul         kl. 12.10 – 12.55

4. modul         kl. 12.55 - 13.40

5. modul         kl. 12.55 - 13.40

6. modul         kl. 13.45 - 14.30

7. modul         kl. 14.30 - 15.15

8. modul         kl. 15.15 - 16.00

 

Faste tilbagevendende begivenheder

Første skoledag efter sommerferien har alle elever bortset fra børnehaveklasserne deres klasselærer i de første 2 lektioner. Derefter følger klasserne deres normale skema.

Fredag inden efterårsferien deltager skolen i Skolernes Motionsdag. Motionsløbet er delt i 2 grupper. Torsdag aften er der motionsløb for 7., 8. og 9. klasserne. Fredag er motionsløbet for bh. kl. – 6. kl.

Sidste fredag i november holder skolen Juleklippedag. Her bydes forældre og bedsteforældre velkommen til at deltage i løbet af dagen.

Den sidste dag før juleferien har alle elever deres klasselærer - dels med afslutning i klassen, dels afslutning for alle.

Den sidste dag før elevernes sommerferie har alle deres klasselærer – dels med afslutning i klassen, dels fælles afslutning for alle. 

 

Lektiepolitik

Der tilbydes lektiecafe som en del af skoledagen.

 

Skolens samværsregler

På Filstedvejens Skole skal alle have det rart!

Det betyder, at alle skal:

 • Tale ordentligt til hinanden (børn og voksne)
 • Bruge ord, der ikke er nedsættende og sårer eller støder
 • Undgå provokerende eller krænkende kropssprog
 • Vise hensyn til hinanden

  

Når det ringer ind, går du til din klasse. I frikvartererne har du disse muligheder

 • Indendørs kan du hygge dig med dine kammerater, hvis det foregår stilfærdigt.
 • Du kan være i skolegården og på sportspladsen, dér må du larme og løbe.

 

Desuden er der nogle andre ting, du skal huske

 • Elever må ikke forlade skolens område
 • Det er forbudt at mobbe.
 •  Boldspil foregår udendørs. Hvis bolden skal hentes på taget, skal du have tilladelse af en voksen på skolen.
 • Sneboldkastning foregår på sportspladsen.
 • Skolen er mobilfri skole. Det betyder, at elevernes mobiltelefoner indsamles og låses inde ved skoledagens begyndelse, og udleveres ved skoledagens afslutning.
 • Pas godt på skolens inventar og bygninger.
 • Hjælp hinanden med at holde orden.
 • Der må ikke ryges på Filstedvejens Skole. Det gælder hele skolens område.

 

Husk også de regler, der specielt gælder for dit alrum