Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

Afdelingsleder for mellemtrinnet og DUS 2

Jens Foltved: jens.foltved@aalborg.dk


På mellemtrinnet udbygger dit barn sine færdigheder i de fag, som barnet har haft i indskolingen.


På mellemtrinnet, som er 3.-6. klasse, får mange af eleverne nye lærere og nye fag. Eleverne får tysk fra 5. klasse, og derudover er der stor vægt på det praktisk-musiske igennem fagene håndværk og design, musik, billedkunst og idræt.
På mellemtrinnet begynder børnene at løsrive sig fra forældre, lærere og andre voksne. Kammeraterne får en større rolle, det er derfor nødvendigt med et særligt fokus på trivsel i disse årgange. Vi lægger vægt på, at eleverne her udvikler deres evne til indre styring. Dvs. at de besidder en højere grad af ansvarlighed og selvstændighed og kan påtage sig et større ansvar for processer, læring, aftaler, mm.

Mellemtrinnet har fællessamlinger med blandt andet morgensang.
På mellemtrinnet er der fokus på overgange - både overgangen fra indskoling til mellemtrin og overgangen fra mellemtrin til udskoling. Disse overgange skal være så gode som muligt, og her spiller mellemtrinnet en vigtig rolle som bindeleddet mellem indskoling og mellemtrin – mellemtrin og udskoling. Således skal forløbet i mellemtrinnet både bygge videre på de ting, børnene har lært i deres første skoleår - og samtidig skal eleverne være klar til at starte i udskolingen i 7. klasse, hvor der er højere forventninger om selvstændighed og ansvarlighed.

Her kan du læse mere om læsning og læsekompetencer på mellemtrinnet.