Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

M-klasserne

Afdelingsleder for M-klasserne er:
Flemming Sørensen: ffs-skole@aalborg.dk


M-klasserne Z, Y og X er vores specialklasser for elever med massive indlæringsvanskeligheder. 


M-klasserne dækker hver især hele skoleforløbet fra 0. -10 klasse. Eleverne er delt op i aldersblandede grupper, der omfatter flere klassetrin.
De enkelte klasser vil have forskellige størrelser, og der vil i den daglige undervisning være flere lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere til de enkelte elevgrupper.
Via PPR er der tilknyttet psykolog, specialundervisningskonsulent, talepædagog og terapeuter, der alle sparrer med og giver anvisninger til klasseteamet.


Undervisningen i specialklasserne tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og kravene tilstræbes tilpasset den enkelte elev.


Pædagogikken er præget af forudsigelighed, struktur og visualisering. Der er mange gentagelser og genkendelighed, og undervisningen er relationsbåret.
Det tilstræbes, at eleverne hele tiden udfordres på deres eget niveau i nærmeste udviklingszone, da eleverne har vanskeligt ved at opnå de Faglige Nationale Mål på et aldersvarende niveau. Eleverne fritages almindeligvis med skolelederens og forældrenes accept for Folkeskolens Afgangsprøve og Nationale Test.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i en Special Pædagogisk Elevplan, der bruges til at beskrive og evaluere elevens udvikling.

Der vil en gang om året blive foretaget en re-visitation med vurdering af, om elevens skoleplacering er den rette. 

Her kan du læse om Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud, herunder M-klasserne.