Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klasse forældreråd

 

På Filstedvejens skole vælges der et forældreråd for alle klasser.

Formålet med at forældrerådene er at fungere som bindeled mellem klassen, forældrene, lærerne og skolebestyrelsen. Forældrerådene har ingen formel magt, men de kan være med til at påvirke klassens hverdag gennem forskellige initiativer.


Hvilke opgaver kan du være med til at løse i forældrerådet?


Forældreråd fungerer meget forskelligt i klaserne, og her er en liste over, hvad opgaverne kan være:

 • Sociale og faglige arrangementer for klassen eller flere klasser på samme trin. Formålet med dette er at skabe bedre sammenhold mellem klassens elever og klassens forældre
 • Retningslinjer for indholdet på forældremøderne
 • Konkrete forslag til dagsordenspunkter til forældremøderne
 • Hjælpe med den praktiske afvikling af forældremøder (fx kaffe og kage)
 • Kontakt til skolebestyrelsen – bl.a. ved årligt møde mellem forældrerådene og skolebestyrelsen
 • Økonomi – dvs. klassekassen
 • Drøftelse af lærernes årsplaner
 • Introducere nytilkomne forældre til klassens spilleregler
 • Valg til forældrerådet
 • Valg til forældrerådet foregår senest medio september hvert år. Alle medlemmer vælges for et år ad gangen. For kontinuitetens skyld er det en god idé, hvis flere af forældrerådets medlemmer stille op til genvalg.

Der er ingen regler om, hvor mange medlemmer der skal være i forældrerådet.
 

Hvem gør hvad i forældrerådet?
 

På første møde efter valget konstituerer forældrerådet sig med:

 • Formand, hvis primære opgave at stå som garant for at der indkaldes til møder og være bagstopper for igangsatte initiativer.
 • Næstformand, som er formandens sparringspartner og stedfortræder
 • Kasserer, som forvalter klassekassen

I forbindelse med hvert møde vælges desuden en referent (eventuelt fast), som sørger for at formidler information videre til de øvrige forældre fx på Aula.