MENU
Aula_close Layer 1

Fritagelse

Ved fritagelse i 1 dag skal kontaktlæren have besked herom.

Ønskes eleven fritaget mere end 1 dag, skal der sendes en besked til afdelingslederen for den afdeling eleven går i.

Her oplyses om perioden og årsag til fritagelsen. 

Afdelingslederen vil vende tilbage med et svar på forespørgslen og beder samtidig hjemmet om at orientere elevens lærere herom.

 

Oversigt over afdelingslederne

Indskoling (alrum 1): Caroline Pedersen Mail: cslp-skole@aalborg.dk

Mellemtrinnet (alrum 3): Maria Vesterholm Mail: mbv-skole@aalborg.dk

Udskoling (alrum 2): Rolf Wesselhøft Mail: rw-skole@aalborg.dk

Centerafdelingen (alrum 4): Flemming Sørensen Mail: ffs-skole@aalborg.dk

.