Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens værdigrundlag

Filstedvejens skole­ værdier, forventninger og ordensregler:

Skolens værdigrundlag

 • at værdsætte livet
 • at interessere sig for livets mangfoldige aspekter, sociale, kulturelle såvel som fysiske
 • at værdsætte arbejdet med livet som grundlag for etablering og udvikling af personlig identitet
 • at være aktiv deltager i et samfund i forandring


Læringsmiljøet skal give mulighed for udfoldelse af fantasi, nysgerrighed og humor i en proces, hvor børnenes selvværd, selvtillid og respekt udvikles mest muligt inden for rammer baseret på tryghed, udfordring, personligt ansvar og demokratisk fællesskab. Det sikres ved, at skolen er inkluderende, og at den udvikler sig i takt med samfundets udvikling. Her spiller skole­hjem samarbejdet en vigtig rolle.

Fritidsdelen har ligeledes et ansvar, for at børnene oplever en kontinuitet og helhed i overensstemmelse med de nævnte værdier, således at DUS fremstår som en integreret del af skoletilbuddet.

De ansatte på Filstedvejens Skole skal have mulighed for at udvikle sig fagligt og socialt. Det skal ske i et stimulerende miljø, som baseres på stabilitet, trivsel, fleksibilitet og dynamik. Skolen som lære­ og værested skal sikres gennem på den ene side gode og tidssvarende fysiske rammer og på den anden side åbenhed overfor det omgivende lokalsamfund.

Filstedvejens skoles forventninger
Vi ønsker alle elever og forældre velkomne på Filstedvejens Skole, og vi glæder os til samarbejdet.
For at sikre hvert barns faglige udbytte, sociale udvikling og trivsel anser vi det for meget væsentligt at lave forventningsafklaring, hvilket dette dokument er et udtryk for. Forventningerne heri er fremkommet i samarbejde mellem skolebestyrelsen, forældrerådsrepræsentanterne, elevrådet, skoleledelsen samt lærer/ pædagoggruppen på skolen.

Hvad kan du som elev/ forældre forvente af Filstedvejens Skole?

 • At være i et respektfuldt og tolerant læringsmiljø med høj grad af trivsel, som medvirker til at forberede eleverne til fremtiden.
 • At møde professionelle og velforberedte lærere og pædagoger, som kommer til tiden og er engagerede og imødekommende.
 • At der undervises med læringsmål som grundlag og organiseres ud fra elevernes forudsætninger. Der undervisningsdifferentieres, og alle elever har individuelle mål for læring og social udvikling. Der er høje forventninger, og der stilles krav til alle elever.
 • At skolen arbejder for, at hvert barn udvikler sit selvværd og sin motivation.
 • At der er plads til forskellighed.
 • At der anvendes evaluering, herunder elevsamtaler, til at forbedre og planlægge undervisning.
 • At skolen fremmer sund levevis ved at medvirke til sunde vaner, når det gælder mad, drikke, bevægelse mm.
 • At der tales pænt. Skolen griber ind, hvis børn eller voksne ikke taler pænt.
 • At der arbejdes året rundt på at styrke fællesskabet i klasserne, grupperne, årgangene, hvor det sociale miljø skal være et grundlag for alle elevers trivsel.
 • At skolen altid reagerer, hvis elever opleves at være i mistrivsel. Skolen ser efter tegn herpå, hvilket også kan være højt fravær.
 • At skolen altid sigter efter en åben, anerkendende, ærlig og respektfuld to­vejs kommunikation med forældrene.
 • De ansatte lytter til forældrenes spørgsmål, bekymringer og ideer. Aula tjekkes dagligt og forældre kontaktes, hvis de beder om det indenfor to arbejdsdage. Vi taler MED hinanden og ikke OM hinanden.
 • At der benyttes moderne teknologi i størst mulig omfang, og digital dannelse ses som meget væsentlig. Skolens læseplan for IT følges.
 • At der er rent på skolen, og at den fremtræder imødekommende, kreativ og inspirerede i sine lokaler og omgivelser. Skolen arbejder for at gøre det enkelte barn mest muligt ansvarlig herfor.
 • At lærere og pædagoger samarbejder med interne og eksterne samarbejdspartner

 

Filstedvejens Skoles forventninger til forældrene

 • Du tror på at skolen er en god skole, og du bakker op om den.
 • Du sikrer, at dit barn møder undervisningsparat dvs. veludhvilet, mæt, i passende tøj, rask og ren, medbringer madpakke eller købekort, møder til tiden, medbringer taske, penalhus, IT og andet nødvendigt udstyr.
 • Dit barn møder velforberedt, nysgerrig, motiveret for læring, lyttende og hjælpsom. Du stiller krav til, at dit barn gør sig umage med sin skolegang.
 • Du sikrer, at dit barn er velopdragen og respektfuld i sin omgang med andre børn, skolens ansatte samt bygninger og inventar. Du er opmærksom på dit barns sprog, og lærer det at tale pænt. Du respekterer skolens ordensregler og accepterer om nødvendigt skolens konsekvenser ved misligholdelse af ordensreglerne.
 • Du omtaler andre elever, forældre og skolens personale på en positiv og respektfuld måde. Du lærer dit barn tolerance for andre kulturer, racer og religion.
 • Du holder dig velorienteret om skolen fx. tjekker Intra mindst 3 gange om ugen, deltager aktivt i møder, samtaler og arrangementer. Du følger dagligt op på skoledagen og viser interesse for eget barns skolegang. Du tager medansvar for det sociale liv og viser forståelse for andre børn i klassefællesskabet.
 • Du orienterer skolen om ændringer i dit barns liv og henvender dig til læreren, hvis noget undrer dig. Du respekterer skolens beslutninger, og ved uenighed retter du henvendelse direkte til læreren. Vi taler MED hinanden og ikke OM hinanden.
 • Ved sygdom kontakter du skolen, via kontaktbogen på forældreintra, men undgår fraværså vidt muligt.
 • Du medvirker til, at alle skolens elever kommer sikkert til og fra skole ved at vise meget hensyn i trafikken ved skolen. Du respekterer de anvisninger skolebestyrelsen har angivet i folderen ”Sikker trafik”.


Filstedvejens Skoles forventninger til eleverne
Sammen skal vi lave den bedste skole!!!
Vi vil gerne lære dig mest muligt og medvirke til, at du har det godt socialt og er glad for at gå i skole. Du kan selv medvirke til en god skolegang, og vi forventer af dig, at du selv medvirker ved, at:

 • Du synes, skolen er en god skole og taler pænt om den.
 • Du tror på, at de voksne vil hjælpe dig, og du gør det, de beder dig om.
 • Du møder til tiden hver dag, veludhvilet, mæt, med madpakke eller købekort, rask, har god hygiejne og i passende tøj. du medbringer taske, penalhus, IT og andet udstyr, der er nødvendigt til din skolegang.
 • Du møder forberedt, nysgerrig og klar til at lære.
 • Du har mindst muligt fravær.
 • Du viser respekt over for andre elever samt alle voksne på skolen. Du er klar til undervisning, når timen begynder, og du forstyrrer ikke i timerne.
 • Du accepterer og respekterer skolens IT ­etik.
 • Du respekterer skolens ordensregler og accepterer om nødvendigt skolens konsekvenser ved misligholdelse af ordensreglerne.
 • Du taler pænt til alle andre mennesker.
 • Du giver plads til andre elever kan tale og tænke frit. Vi skal alle være her!
 • Du passer godt på skolens lokaler, materialer og alle dens ting, og du rydder op efter dig selv og hjælper med at holde orden på hele skolen.
 • Du indgår aktivt i at sætte personlige mål og arbejder hårdt på at opnå dem.